Methodes

Een hoge kwaliteit van lesgeven staat bij ons centraal. We werken constant aan vernieuwing door bijvoorbeeld digitaal onderwijs. Daarbij hanteren we uiteraard dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen in Nederland. Het enige verschil is dat wij vanuit een hindoeïstische levenshouding werken.
Doel
Ons doel is onze leerlingen hun eigen culturele identiteit te leren ontwikkelen en te laten waarderen. Zo behouden ze hun eigen identiteit, maar kunnen ze succesvol deelnemen in de zeer dynamische multiculturele en multireligieuze Nederlandse samenleving. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten van de Shri Krishna basisschool zijn: een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, de ontwikkeling van emotionele, verstandelijke, creatieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en opgroeien in een multiculturele samenleving. We proberen de individuele ontwikkeling van elk kind zoveel mogelijk te stimuleren. Naast klassikaal onderwijs geven wij daarom veel individuele begeleiding.

Moderne lesmethodes
Wij werken met moderne lesmethodes. Aan Nederlandse taal en rekenen wordt de meeste aandacht besteed met goede lesmethodes, maar ook software op de computer. Voor kinderen die de leerstof niet goed begrijpen (of kinderen die juist sneller kunnen leren), hebben we een Kieskast voor extra opdrachten. Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engelse les. Onze leerkrachten zijn daarnaast getraind om dyslexie in een vroegtijdig stadium te signaleren. Zij kunnen leerlingen met dyslexie op een professionele manier begeleiden.
We stimuleren het computergebruik in de klas. Alle groepen hebben minimaal 3 computers met toegang tot internet en een digitaal schoolbord.

Leerlingenvolgsysteem
Onze school vindt het belangrijk om onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-culturele omstandigheden zo snel mogelijk op te sporen en bij te sturen. Dat is mogelijk dankzij ons leerlingenvolgsysteem. Leerlingen krijgen indien nodig extra individuele begeleiding. De Shri Krishna basisschool scoort bijzonder goed bij de resultaten van de Cito-toetsen in vergelijking met andere basisscholen in de regio Utrecht.

Doorstroommogelijkheden
Voor de doorstroommogelijkheden naar de verschillende typen van het voortgezet onderwijs, kijken we naar de capaciteiten en resultaten van elke leerling. Onze leerlingen vinden dan ook na hun basisschoolperiode moeiteloos aansluiting in het voortgezet onderwijs in Utrecht.